Γυναίκες στην τεχνολογία MOOC

Ζωντανά από το 2 Μαΐου έως 1 Ιουνίου 2023 για έμπνευση