Γυναίκες στην τεχνολογία MOOC

Ζωντανά από το 2 Μαΐου έως 1 Ιουνίου 2023 για έμπνευση

CHINA 4.0 MOOC

Ein kompakter Wochenend-Kurs vom 22.-24. Februar 2019. Macht mit! Denkt mit! Diskutiert mit!